Viết số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng ba chữ số của số đó bằng 7

Question

Viết số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng ba chữ số của số đó bằng 7

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-09-08T06:25:35+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:27:27+00:00

  Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng ba chữ số của số đó bằng 7: 610

  – Cách làm: 

  Nếu chỉ có “Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau” thì số đó là 987

  Nhưng tổng 3 chữ số bằng 7 nên chữ số đầu tiên có thể là 7 sẽ thành số 700 nhưng ko phải là các chữ số khác nhau 

  Vậy số hàng trăm là 6

  => 610 là đúng nhất

  (Chúc bạn học tốt)

  0
  2021-09-08T06:27:34+00:00

  Gửi ẹ:333

  $@Motaru><$

  $Hanigingers:3$

  Bài giải:

  *Để có số lớn nhất có `3` chữ số khác nhau mà tổng của `3` chữ số đó bằng `7` thì:

  – Hàng trăm của số đó phải nhỏ hơn hoặc bằng `7`.

  (Nhưng nếu hàng trăm của số đó bằng `7` thì ta chỉ có số `700`, mà số `0` bị lặp lại hai lần, nên không thể có trường hợp này.

  `=>` Hàng trăm của số cần tìm chỉ có thể là `6` (vì `6` là số lớn nhất trong các số nhỏ hơn `7`)

  Ta có:

  `6 + 1 + 0 = 7` để có một số có 3 chữ số khác nhau.

  `=>` Vậy, số cần tìm để thoả mãn yêu cầu đề bài là: `610`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )