viết số lớn nhất sao cho kể từ trái sang phải , mỗi chữ số của số đó đều lớn hơn chữ số đứng liền sau là 2 đơn vị

Question

viết số lớn nhất sao cho kể từ trái sang phải , mỗi chữ số của số đó đều lớn hơn chữ số đứng liền sau là 2 đơn vị

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-10T03:38:51+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T03:39:57+00:00

  số đó là 97531

   

  0
  2021-10-10T03:40:09+00:00

  Đáp án: 97531

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )