Viết số phức z có phần thực bằng 1/2, phần ảo bằng – √3/2.

Question

Viết số phức z có phần thực bằng 1/2, phần ảo bằng – √3/2.

in progress 0
Allison 2 ngày 2021-12-07T23:18:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:20:11+00:00

  Đáp án:Số phức đó là Z

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T23:20:15+00:00

  số phức đó là z = 1/2 – √3/2 i.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )