Viết số thập phân gồm 11 đơn vị, 11 phần chục nghìn

Question

Viết số thập phân gồm 11 đơn vị, 11 phần chục nghìn

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-08-16T16:31:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:32:57+00:00

  Viết số thập phân gồm 11 đơn vị, 11 phần chục nghìn:

  11, 01 11

   

  0
  2021-08-16T16:33:04+00:00

  Đáp án:

   11,11111111

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )