viết số thập phân sau a , chín đơn vị , ba phần mười viết là : …………………………………….. b , năm mươi tư đơn vị , ba phần mười , b

Question

viết số thập phân sau
a , chín đơn vị , ba phần mười viết là : ……………………………………..
b , năm mươi tư đơn vị , ba phần mười , bảy phần trăm viết là : ………………………………..
c , sáu đơn vị , sáu phần mười , sáu phần trăm , sáu phần nghìn viết là : ………………………..
d , một trăm linh năm đơn vị , bốn phần nghìn viết là : ……………………….
e , một trăm linh tám đơn vị , hai phần trăm viết là : ……………………………..
viết số thập phân giúp mình nhé .

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-09-08T15:15:11+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:16:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a/ 9,3

  b/ 50,37

  c/ 6,666

  d/ 105,004

  e/ 108,02

  0
  2021-09-08T15:16:31+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: a. 9,3

  b. 54,37

  c.6,666

  d.105,004

  e. 108,02

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )