Viết số tự nhiên liền sau : 17 ; 99 ; a(với a ∈ N) Viết số tự nhiên liền sau : 35 ; 1000 ; b(với a ∈ N*)

Question

Viết số tự nhiên liền sau :
17 ; 99 ; a(với a ∈ N)
Viết số tự nhiên liền sau :
35 ; 1000 ; b(với a ∈ N*)

in progress 0
Margaret 3 tuần 2021-07-07T15:01:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:03:32+00:00

  `text{promax123}`

  `text{Đáp án :}`

  `text{liền sau 17 là : 18}`

  `text{liền sau 99 là : 100}`

  `text{liền sau a là : a + 1}`

  `text{liền sau 35 là : 36}`

  `text{liền sau 1000 là : 1001}`

  `text{liền sau b là : b + 1}`

  0
  2021-07-07T15:03:44+00:00

  Đáp án và Giải thích các bước giải:

  a)- Số tự nhiên liền sau của 17 là: 18

  -Số tự nhiên liền sau của 99 là: 100

  -Số tự nhiên liền sau của a (với a ∈ N) là a + 1.

  b) -Số tự nhiên liền trước của 35 là 34.

  -Số tự nhiên liền trước của 1000 là 999.

  -Số tự nhiên liền trước của b (b ∈ N*) là b – 1.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )