viết số tự nhiên lớn nhất có n chữ số (n thuộc N*)

Question

viết số tự nhiên lớn nhất có n chữ số (n thuộc N*)

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-07-30T04:16:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:17:30+00:00

  Đáp án:

  Không có số tự nhiên lớn nhất

  Giải thích các bước giải:

  Vd: cho số tự nhiên n (n∈N*)

  Thì luôn có trường hợp n+1, n+2 (n∈N*)

  Vậy ta chứng minh được sau một số thì luôn có những số khác lớn hơn.

  ⇒ Không có số tự nhiên lớn nhất.

   

  0
  2021-07-30T04:17:57+00:00

  999………….999999 (n chữ số 9)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )