viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ko thuộc(kí hiệu đặt biệt) N*

Question

viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ko thuộc(kí hiệu đặt biệt) N*

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-08-05T16:01:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:03:00+00:00

  `A={x∉N*|x∈N}`

  `A={0}`

  0
  2021-08-05T16:03:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  `N= \text{{0; 1; 2; 3;…}}`

  N*`= \text{{1; 2; 3;…}}`

  `⇒ A= \text{{0}}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )