Viết tập hợp D là số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 10.

Question

Viết tập hợp D là số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 10.

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-08-09T10:14:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:15:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `D = {3; 4; 5; 6; 7; 8;9}` hoặc `D = {x ∈ N, 2 < x < 10}.`

  0
  2021-08-09T10:16:04+00:00

                         tập hợp D

  D=(3;4;5;6;7;8;9)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )