viết tập hợp m các phân số bằng với phân số -6/15 và có tử số là số tự nhiên nhỏ hơn 9

Question

viết tập hợp m các phân số bằng với phân số -6/15 và có tử số là số tự nhiên nhỏ hơn 9

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-06T09:45:17+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:46:54+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `-(6)/(15)=-(6:3)/(15:3)=(2)/(-5)`

  Ta có :

  `(2)/(-5)=(2.2)/(-5.2)=(4)/(-10)`

  `(2)/(-5)=(2.3)/(-5.3)=(6)/(-15)`

  `(2)/(-5)=(2.4)/(-5.4)=(8)/(-20)`

  Vậy `M={(2)/(-5);(4)/(-10);(6)/(-15);(8)/(-20)}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )