viết tất cả các công thức của đơn chất khí mà em biết

Question

viết tất cả các công thức của đơn chất khí mà em biết

in progress 0
Parker 4 tháng 2021-08-31T17:30:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:31:28+00:00

  Công thức của đơn chất khí mà em biết:

  H

  O2

   Cl2

  N2

  C2

  Fl2

  He

  Ar

  Br2

  Ne

  0
  2021-08-31T17:31:46+00:00

  Các đơn chất khí:

  $H_2$

  $N_2$

  $O_2$

  $O_3$

  $Cl_2$

  $F_2$

  $Ne$

  $He$

  $Ar$

  $Kr$

  $Xe$

  $Rn$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )