viết tất cả các đồng phân của axit cacboxylic có công thức phân tử là C4H8O2 gọi tên

Question

viết tất cả các đồng phân của axit cacboxylic có công thức phân tử là C4H8O2 gọi tên

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-11-07T18:05:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T18:06:39+00:00

  Đáp án:

   4 nha

  Giải thích các bước giải:

   → Este no, đơn chức, mạch hở

   

  0
  2021-11-07T18:06:51+00:00

  Đáp án:

  Axit cacboxylic: $C4H8O2$

  $C – C – C – COOH$   $Axit$ $Butanoic$

  C – C – COOH          $Axit$ $Propanoic$ 

         |

        C 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )