Viết tên của các chất có CTHH sau, cho biết mỗi chất thuộc loại hợp chất gì? a) NaHCO3. b) K2S. c) H2S. d) Cu(OH)

Question

Viết tên của các chất có CTHH sau, cho biết mỗi chất thuộc loại hợp chất gì?
a) NaHCO3. b) K2S.

c) H2S. d) Cu(OH)2.
e) Al2O3. g) Cu2O.
h) SO3. i) KOH.

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-01T02:30:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:32:07+00:00

  a. Natri hiđrocacbonat [muối]

  b. Kali sufua [muối]

  c. Hidro sufua [axit]

  d. Đồng (II) hiđroxit  [bazo]

  e. Nhôm oxit [oxit bazo]

  g. Đồng (I) oxit [oxit bazo]

  h. Lưu huỳnh trioxit [oxit axit]

  i. Kali hiđroxit [ bazo ]

   

  0
  2021-10-01T02:32:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(Muối:\\ a,NaHCO_3:Natri\ hiđrôcacbonat.\\ b,K_2S:Kali\ sunfua.\\ Axit:\\ c,H_2S:Hiđrô\ sunfua.\\ Bazơ:\\ d,Cu(OH)_2:Đồng\ (II)\ hiđrôxit.\\ i,KOH:Kali\ hiđrôxit.\\ Oxit\ axit:\\ h,SO_3:Lưu\ huỳnh\ trioxit.\\ Oxit\ bazơ:\\ e,Al_2O_3:Nhôm\ oxit.\\ g,Cu_2O:Đồng\ (I)\ oxit.\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )