Viết thành tích của các đa thức 3x^2-15x

Question

Viết thành tích của các đa thức
3x^2-15x

in progress 0
Kinsley 21 phút 2021-09-26T15:53:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T15:55:13+00:00

  Đáp án:

  3x^2-15x= 3x(x-5)

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-26T15:55:42+00:00

  Đáp án:

  =3x(x-5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )