viết thơ 4 chữ <4 câu trở lên> chủ đề về trường, học sinh ko chép mạng

Question

viết thơ 4 chữ <4 câu trở lên> chủ đề về trường, học sinh
ko chép mạng

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-08-28T01:38:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:39:58+00:00

  Sân trường nho nhỏ.

  Đủ cây đủ cối.

  Cổng trường màu đỏ.

  To ơi là to.

  Hành lang thật rộng.

  Máy chiếu, điều hòa.

  Thiết bị hiện đại.

  Lớp đẹp như hoa.

  Các bạn nhỏ đó.

  Chăm chỉ học hành.

  Sánh vai cường quốc.

  Nước nhà rạng danh!

  (Chúc em học tốt<3)

  0
  2021-08-28T01:40:43+00:00

  Mái ngói đỏ tươi

  Hàng cây xanh mát

  Bạn bè ca hát

  Yêu lắm trường em

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )