Viết thư cho một người bạn từ 5-7 câu nói về tầm quan trọng của việc thực hiện theo quy định pháp luật về quyền được đảm bảo an toàn thư tín, điện tho

Question

Viết thư cho một người bạn từ 5-7 câu nói về tầm quan trọng của việc thực hiện theo quy định pháp luật về quyền được đảm bảo an toàn thư tín, điện thoại, điện tín

in progress 0
Ximena 2 tuần 2021-07-12T12:40:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:41:43+00:00

  quyền đc đảm bảo an toàn và bí mật thư tín,điện thoạt,điện tín của công dân.có nghĩa là ko ai đc chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín,điện tín của người khác.ko đc nhe trộm đt.cũng là quyền cơ bản của mỗi công dân.

  0
  2021-07-12T12:42:18+00:00

                                                                                   …………,ngày……..,tháng……..,năm……..

  Kính gửi :

  Họ và tên:

     Xin chào …,đây là bức thư của … viết về việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm và an toàn thư tín, điện tín, điện thoại.Chúng ta phải:

  +Không được chiếm đoạt

  + Không được tự ý mở thư tín, điện tín

  + Không được nghe trộm điện thoại của người khác 

  Mọi người phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm và an toàn thư tín, điện tín, điện thoại.

                                                                          Ký tên_

                                                          

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )