Viết thuật toán sắp xếp một dãy số cho trước thành dãy số không tăng bằng phương pháp dùng sơ đồ khối.

Question

Viết thuật toán sắp xếp một dãy số cho trước thành dãy số không tăng bằng phương pháp dùng sơ đồ khối.

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-08-22T01:36:45+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:38:00+00:00

  Xác điịnh bài toán

  –  Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2.. aN.

  –  Output: Dãy A được sắp xếp lại thành dãy không tăng:

  Ý tưởng:  Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy, nếu số trước nhỏ hơn số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. Việc đó được lặp lại, cho đến khi không có sự đổi chỗ nào xảy ra nữa.

  Thuật toán Cách liệt kê:

  Bước 1. Nhập N, các số hạng a,a2.. aN;

  Bước 2: M  <- N ;

  Bước 3: Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi kết thúc;

  Bước 4: M <- M-1, i <- 0

  Bước 5: i <- i+1

  Bước 6: Nếu i>M thì quay lại bước 3

  Bước 7: Nếu ai < ai+1thì tráo đổi  ai và ai+1 cho nhau

  Bước 8: Quay lại bước 5

  Sơ đồ khối:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )