viết thương của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số

Question

viết thương của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-07-21T01:30:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:32:02+00:00

  số tròn trục có hai chữ số là số 90 ;

  số lớn nhất có 1 chữ số là số 9

  Thương của hai số trên là: 90 : 9= 10 

  Chúc chủ tus học giỏi điểm cao nhé ^^

   

  0
  2021-07-21T01:32:29+00:00

  Đáp án:

  `10`

  Giải thích các buớc giải:

  Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là `90`.

  Số lớn nhất có một chữ số là `9`.

  Thương của hai số là `90÷9=10`

  Vậy thương của phép tính `10`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )