Viết tích 31.5 ² thành tổng của ba lũy thừa cơ số 5 với số mũ là ba số tự nhiên liên tiếp Trả lời giúp vs

Question

Viết tích 31.5 ² thành tổng của ba lũy thừa cơ số 5 với số mũ là ba số tự nhiên liên tiếp
Trả lời giúp vs ạ !!!!

in progress 0
Quinn 6 ngày 2021-12-03T13:50:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:51:53+00:00

  Đề bài : $31.5^2$

  =$1$.$5^2$+$5$.$5^2$+$25$.$5^2$

  =$5^2$+$5^3$+$5^4$

  Học tốt !

   

  0
  2021-12-03T13:52:07+00:00

  Đáp án:

   Có `31.5^2=31.25=775`

  Tổng của ba lũy thừa cơ số 5 với số mũ là ba số tự nhiên liên tiếp được viết theo dãy sau:

  `5^1 + 5^2 + 5^3 = 155`

  `5^2 + 5^3 + 5^4 = 775`

  Vậy dãy cần tìm là:`5^2 + 5^3 + 5^4`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )