Viết về anh hùng em ấn tượng nhất trong chương 5 Đừng chép mạng

Question

Viết về anh hùng em ấn tượng nhất trong chương 5
Đừng chép mạng

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-10-19T16:00:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:02:23+00:00

  Quang Trung (1753-1792)

  là em trai của Nguyễn Nhạc và là vị hoàng đế thứ 2 của thời Tây Sơn tên của ông là Nguyễn Huệ ông là người lãnh  đạo cuộc đại phà quân thanh và đành tan tành cuộc xâm lược của quân Xiêm trong khi đang lên kế hoạch cho trận đánh tiêu diệt toàn bộ quân Nguyễn Ánh ông đột ngội qua đời công chúa lê ngọc Hân đã ghi lại sự nghiệp của ông tong hai câu thơ

  mà nay áo vải cờ đào 

  giúp dân dựng nước, xiết bao công trình

  0
  2021-10-19T16:02:53+00:00

  Năm 1285, quân Nguyên Mông ồ ạt sang xâm lấn nước ta lần thứ ba. Thế giặc rất mạnh nên triều đình lãnh đạo toàn quân và dân rút về cố thủ ở những nơi hiểm yếu, để mặc thành quách, làng mạc trống trải gây hoang mang cho địch và bảo toàn lực lượng. Trên đường rút quân, Hưng Đạo Vương lệnh cho các tướng chốt đóng tại những nơi hiểm yếu cản bước tiến của giặc để bảo vệ Thái Thượng Hoàng và Thượng Hoàng. Danh tướng Trần Bình Trọng chỉ huy quân Cấm Dực, trấn giữ bãi sông Thiên Mạc. Thế giặc rất mạnh, Trần Bình Trọng chẳng may sa vào tay giặc. Biết ông là tướng tài, giặc ra sức dụ dỗ ông, hứa sẽ phong cho ông làm vương đất Bắc. Trần Bình Trọng khẳng khái đáp:

  – Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn là vương đất Bắc.

  Biết không thể chiêu dụ ông, giặc trói ông ở bãi sông Thiên Mạc chờ nước triều dìm ông chết. Trần Bình Trọng hy sinh khi mới hai mươi sáu tuổi, tấm gương trung liệt của ông chói sáng nghìn thu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )