Viết về bộ phim mà em yêu thích từ 60-80 từ bằng tiếng Anh nhớ dịch

Question

Viết về bộ phim mà em yêu thích từ 60-80 từ bằng tiếng Anh nhớ dịch

in progress 0
Vivian 2 giờ 2021-09-20T12:34:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T12:35:36+00:00

  Hi. Today, I’m telling you about my favourite film. My favourite film is Ori Princess. It is a Chinese animation film, which was derected by Banh Tuyet Mai. The main character are Ori and her friends. The film is about the life of Ori Princess. Ori is not well taught, so she learns bad habbits from outside, her father is heartbroken and determined to teach her to be a good princess. The great mandain Phach Loi hates Ori and her friends very much and always tries to mess with her and the group of friends. However, Ori and her group of friends always win in those situations. Cristics say the film is funny and entertainment. I think you should watch the film.

  * Dịch

  Chào. Hôm nay, tôi kể cho bạn nghe về bộ phim yêu thích của tôi. Bộ phim yêu thích của tôi là Công chúa Ori. Đó là một bộ phim hoạt hình Trung Quốc do Bành Tuyết Mai chỉ đạo. Nhân vật chính là Ori và những người bạn của cô ấy. Phim kể về cuộc đời của công chúa Ori. Ori không được dạy dỗ chu đáo nên học những thói quen xấu từ bên ngoài, cha cô rất đau lòng và quyết tâm dạy cô trở thành một công chúa tốt. Quan đại thần Phách Lối vô cùng ghét Ori và các bạn của cô và luôn tìm cách gây rối với cô và nhóm bạn. Tuy nhiên, Ori và nhóm bạn của cô luôn chiến thắng trong những tình huống đó. Các nhà phê bình nói rằng bộ phim hài hước và giải trí. Tôi nghĩ bạn nên xem bộ phim.

  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT

  0
  2021-09-20T12:35:58+00:00

  @fish

  Viết về bộ phim mà em yêu thích từ 60-80 từ bằng tiếng Anh nhớ dịch

  -> From young to old, I watched many movies, many different genres, but the one that I like best is the doremon movie. The movie has many details about 2 boys, one is short like to eat donuts, his name is doremon, and one is tall but I think he’s a bit short (sure: etc) that guy’s name is nobita. , it’s damn glass. The movie has a few parts that make me happy and sometimes makes me nervous, there are movies that are shown with a nobita journey with a group of friends going out something, Say them from little to big I like the movie the most, it very nice ! (I’m really bored looking at it now)

   dịch *

  Từ nhỏ đến lớn em đã xem rất nhiều bộ phim , rất nhiều thể  loại khác nhau nhưng trong đó em thích nhất là bộ phim  doremon . Bộ phim có nhiều chi tiết xoay quanh 2 cậu bé , 1 đứa thì lùn thích ăn bánh rán , tên là doremon , còn 1 đứa thì cũng cao nhưng em thấy nó hơi lùn thì phải ( chắc vậy :vv) thằng đó tên là nobita ,nó đeo kính . Bộ phim có vài phần làm cho em vui vẻ cũng có lúc làm em hồi hộp, có những bộ phim  được chiếu với hành trình nobita với nhóm bạn đi chơi gì đó , Nói chúng từ nhỏ đến lớn em thích nhất bộ phim đó , nó rất hay ! ( thật sự bây giờ nhìn nó chán thấy mama ) 

    #hoctot

  no copy

  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )