Views p/ s 50/20 thành số thập phân nhỏ nhất

Question

Views p/ s 50/20 thành số thập phân nhỏ nhất

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-11T13:49:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:50:32+00:00

  Phân số tối giản:

  `50/20=(50:10)/(20:10)=5/2`

  `=2 1/2=2,5.`

  0
  2021-07-11T13:51:09+00:00

  Đáp án:

   2,5

  Giải thích các bước giải:

   Phân số `50/20` thành số thạp phân nhỏ nhất là : 

  50 : 20 = 2,5

          Đáp số : 2,5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )