Virus máy tính phá hoại những gì sau đây? A. Phần mềm và dữ liệu máy tính B. Phần cứng máy tính C. Phần mềm và phần cứng máy t

Question

Virus máy tính phá hoại những gì sau đây?
A. Phần mềm và dữ liệu máy tính
B. Phần cứng máy tính
C. Phần mềm và phần cứng máy tính
D. Phần mềm, phần cứng máy tính và dữ liệu máy tính

in progress 0
Elliana 4 tháng 2021-07-30T21:18:55+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:20:07+00:00

  Virus máy tính phá hoại những gì sau đây?

  A. Phần mềm và dữ liệu máy tính

  B. Phần cứng máy tính

  C. Phần mềm và phần cứng máy tính

  D. Phần mềm, phần cứng máy tính và dữ liệu máy tính

  Đáp án : Chọn A

  Team Hoidap247com is in your heart

  0
  2021-07-30T21:20:10+00:00

  A. Phần mềm và dữ liệu máy tính

  B. Phần cứng máy tính

  C. Phần mềm và phần cứng máy tính

  D. Phần mềm, phần cứng máy tính và dữ liệu máy tính

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )