Với 1 can 5l và 1 can 3l, hỏi làm thế nào lấy đc 4l nước từ bể nước

Question

Với 1 can 5l và 1 can 3l, hỏi làm thế nào lấy đc 4l nước từ bể nước

in progress 0
Alaia 3 tuần 2021-09-06T05:58:07+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:59:08+00:00

  Lần 1: Đổ nước đầy can 3l sau đó đổ hết nước trong can 3l sang can 5l. Khi đó ta có 3l trong can 5l.

  Lần 2: Đổ nước đầy can 3l sau đó đổ đầy can 5l. Khi đó ta có 1l trong can 3l, 5l trong can 5l.

  Lần 3: Đổ hết nước trong can 5l đi, rồi đổ 1l trong can 3l vào. Khi đó ta có 1l trong can 5l.

  Lần 4: Đổ đầy can 3l rồi đổ hết nước trong can 3l vào can 5l. Khi đó, can 5l sẽ có 1 + 3 = 4l nước.

   

  0
  2021-09-06T05:59:11+00:00

  Ta có

  – Bước 1: Đổ đầy can 3l, đổ hết vào can 5l. Khi đó, can 5l có 3.

  – Bước 2: Tiếp tục đổ đầy can 3l, đổ vào can 5l. Khi đó, trong can 3l có 1l.

  – Bước 3: Đổ hết nước trong can 5l đi, đổ 1l trong can 3l vào. Khi đó, trong can 5l có 1l và can 3l rỗng.

  – Bước 4: Đổ đầy can 3l. Sau đó đổ hết chỗ nước đó vào can 5l. Khi đó, can 5l sẽ có 1 + 3 = 4l nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )