Với a=1 b=2 thì giá trị biểu thức a2. B2 là bao nhiêu

Question

Với a=1 b=2 thì giá trị biểu thức a2. B2 là bao nhiêu

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-17T02:38:21+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:39:37+00:00

  @Bơ

  trường hợp 1:

  Ta có

  `a2. b2`

  Thay `a=1 `và `b=1`, ta được

  `=>1.2.2.2`

  `=2.2.2`

  `=8`

  trường hợp 2:

  Ta có

  `a^2. b^2`

  Thay `a=1 `và `b=1`, ta được

  `=>1^2.2^2`

  `=1.4`

  `=4`

  *Cách làm:

  Thay a và b theo đề bài rồi tính.

   

  0
  2021-09-17T02:39:57+00:00

  Đáp án:

   Thay a=1;b=2 vào biểu thức a².b². Ta được:

  1².2²

  =1.4=4

  XIN HAY NHẤT NHA

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )