Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền vải lo

Question

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền vải loại I?
Chị phamngoclinh462006
Anh quangcuong347
Xin hảy giải bt giùm em ạ
Em xin cảm ơn nhiểu nhiều

in progress 0
Mary 5 tháng 2021-07-15T09:12:50+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:13:57+00:00

  Gọi: Số tiền mua vải là:x

  Ta có: giá tiền mua loại 2 là: 85%.x

  Giá tiền mua loại 1 là: 51x

  Theo tính chất tỷ lệ nghịch, ta có:

  51x:0,85x=60 

  Vậy: cùng số tiền đó mua được số vải loại 2

  0
  2021-07-15T09:14:14+00:00

  Gọi x là giá tiền 1m vải loại I 

       0,85x là giá tiền 1m vải loại II 

  (đv: nghìn đồng)

  => 51m vải loại I có giá 51x nghìn đồng 

  Với 51x nghìn đồng mua đc số mét vải loại II là: 

  $\frac{51x}{0,85x}$= 60 

  Vậy có thể mua đc 60m vải loại II

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )