Với đặc điểm dân số đông và tăng nhanh có ảnh hưởng gì tới Kinh Tế – Xã Hội

Question

Với đặc điểm dân số đông và tăng nhanh có ảnh hưởng gì tới Kinh Tế – Xã Hội

in progress 0
Kennedy 40 phút 2021-10-18T03:53:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T03:54:47+00:00

  a) Tích cực :

  – Dân số đông:

  + Nguồn lao động dồi dào, tác động tích cực đến nền kinh tế, đặc biệt với những ngành cần nhiều lao động, thu hút đầu tư nước nước ngoài.

  + Thị trường tiêu thụ rộng lớn, giúp thúc đẩy sản xuất và phát triển.

  – Dân số trẻ:

  + Năng động, sáng tạo, tiếp thu nhanh tiến bộ khoa học kĩ thuật.

  + Tỉ lệ người phụ thuộc ít hơn, giúp cải thiện nâng cao chất lượng đời sống.

  – Thành phần dân tộc đa dạng:

  + Các dân tộc đoàn kết với nhau, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

  + Tuyệt đại bộ phận người Việt ở nước ngoài đều hướng về Tổ quốc và đang đóng góp công sức cho xây dựng, phát triển kinh tế -xã hội ở quê hương.

  b) Tiêu cực :

  Dân đông và tăng nhanh gây nên sức ép lớn về vấn đề kinh tế – xã hội – môi trường.

  – Về kinh tế :

  + Gia tăng dân số nhanh, chưa phù hợp với tăng trưởng kinh tế, kĩm hãm sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ.

  + Vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm trở nên gay gắt.

  + Dân cư phân bố không hợp lí nên việc sử dụng và khai thác tài nguyên không hợp lí, hiệu quả.

  – Về xã hội :

  + Chất lượng cuộc sống chậm cải thiện, GDP bình quân đầu người thấp vẫn còn thấp.

  + Các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở những vùng miền núi.

  0
  2021-10-18T03:55:02+00:00

  Dân số tăng sẽ dần đến nhiều vấn đề trong xã hộ như : thiếu việc làm, đất chật người đông , sản sinh nhiều tệ nạn xã hội , mất an ninh trật tự ……

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )