Với đặc điểm khí hậu khô hạn khắc nghiệt, hoạt động kinh tế của con người ở đây diễn ra ntn ? Nguyên nhân, biện pháp khắc phục sự mở rộng diện tích củ

Question

Với đặc điểm khí hậu khô hạn khắc nghiệt, hoạt động kinh tế của con người ở đây diễn ra ntn ? Nguyên nhân, biện pháp khắc phục sự mở rộng diện tích của các hoang mạc ?

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-08-15T23:28:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:29:43+00:00

  *Các hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc:

  – Hoạt động kinh tế cổ truyền:

  + Chăn nuôi du mục

  + Trồng trột trong các ốc đảo

  + Vận chuyển hàng hóa qua hoang mạc bằng lạc đà

  – Hoạt động kinh tế hiện đại:

  + Khai thác khoáng sản

  + Cải tạo hoang mạc thành ruộng đồng

  + Phát triển du lịch

  * Nguyên nhân: do hoang mạc có khí hậu khắc nghiệt, sự phân bố khí hậu ở hoang mạc.

  Diện tích hoang mạc trên thế giới ngày càng mở rộng, một phần do cát lấn hoặc do biến động của khí hậu toàn cầu, nhưng chủ yếu là do tác động của con người.

  Hiện nay, quá trình hoang mạc hoá làm mất đi khoảng 10 triệu ha đất trồng mỗi năm. Các hoang mạc đới nóng có mùa khô kéo dài cũng là những nơi có tốc độ mở rộng diện tích nhanh nhất.

  Hoa Ki và các nước Ả Rập… đă tiến hành cải tạo hoang mạc thành đất trồng theo quy mô lớn. Tuy nhiên, các kế hoạch này hết sức tốn kém. Vì thế phần lớn các quốc gia vẫn chỉ sử dụng những phương pháp khai thác nước ngầm cổ truyền và trồng rừng để ngăn chặn hoang mạc mở rộng.

   

  0
  2021-08-15T23:30:02+00:00

  Hoạt động kinh tế của con người diễn ra ở ốc đảo:

  – Trồng trọt trong ốc đảo với quy mô lớn.

  – Chuyển hàng hóa và buôn bán qua kênh đào.

  – Khai thác khoáng sán : lim cương ,dầu mỏ, đồng,….

  Biện pháp khắc phục;

  – Đưa nước vào hoang mạc bằng giếng nước cổ truyền, bằng giếng khoan sâu hay bằng kênh mương dẫn nước để khai thác hoang mạc.

  – Trồng cây gây rừng để vừa chống cát bay, vừa cải tạo khí hậu hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc hóa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )