Với điều 5 của Luật Lao động mình cần cam kết cái gì

Question

Với điều 5 của Luật Lao động mình cần cam kết cái gì

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-08-05T00:53:43+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T00:55:27+00:00

    Cam kết rằng bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho người lao động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )