Với giá trị nào của tham số m thì phương trình sinx +mcosx=√5

Question

Với giá trị nào của tham số m thì phương trình sinx +mcosx=√5

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-11-13T05:12:06+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:13:16+00:00

  Đáp án:$m \ge 2/m \le  – 2$

   

  Giải thích các bước giải:

   Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi:

  $\begin{array}{l}
  {1^2} + {m^2} \ge {\left( {\sqrt 5 } \right)^2}\\
   \Rightarrow {m^2} + 1 \ge 5\\
   \Rightarrow {m^2} \ge 4\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m \ge 2\\
  m \le  – 2
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Vậy$m \ge 2/m \le  – 2$ thì pt có nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )