với giá trị nào của x thì ta có: a) |x|-x=0 b) |x-2|+3x=6 c) |x-1|=x-1

Question

với giá trị nào của x thì ta có:
a) |x|-x=0
b) |x-2|+3x=6
c) |x-1|=x-1

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-10-01T11:13:47+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:15:10+00:00

  Đáp án: a, 0

                b,4

                c,0

   

  0
  2021-10-01T11:15:35+00:00

  Đáp án:

   a) x >= 0

  b) x=2

  c) x>0

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )