Với hậu quả của hai cuộc chiến tranh thế giới bản thân em làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình của thế giới? A. Lên án chiến tranh. B. Ủng hộ cuộc đấu

Question

Với hậu quả của hai cuộc chiến tranh thế giới bản thân em làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình của thế giới?
A. Lên án chiến tranh.
B. Ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc.
C. Tăng cường chạy đua vũ trang và lôi kéo đồng minh
D. Kêu gọi giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp đàm phán thương lượng.

in progress 0
Hadley 4 tháng 2021-08-19T00:30:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T00:31:53+00:00

  Với hậu quả của hai cuộc chiến tranh thế giới bản thân em làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình của thế giới?

  A. Lên án chiến tranh.

  B. Ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc.

  C. Tăng cường chạy đua vũ trang và lôi kéo đồng minh

  D. Kêu gọi giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp đàm phán thương lượng. 

  0
  2021-08-19T00:32:14+00:00

  Với hậu quả của hai cuộc chiến tranh thế giới bản thân em làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình của thế giới?

  A. Lên án chiến tranh.

  B. Ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc.

  C. Tăng cường chạy đua vũ trang và lôi kéo đồng minh

  D. Kêu gọi giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp đàm phán thương lượng.

  CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )