Với : n1,n2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp ; U1,U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến

Question

Với : n1,n2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp ; U1,U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế ta có biểu thức không đúng là

in progress 0
Claire 1 năm 2021-10-02T15:05:37+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:07:08+00:00

  Đáp án:

   có 3 biểu thức đúng đây nha bạn, từ đó bạn sẽ thấy biểu thức không đúng:

  \(\frac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} \Leftrightarrow \frac{{{N_1}}}{{{U_1}}} = \frac{{{N_2}}}{{{U_2}}} \Rightarrow {N_1}{U_2} = {N_2}{U_1}\)

  0
  2021-10-02T15:07:32+00:00

  Đáp án:U1/U2 = n1/n2

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )