Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ? A. 4,28 m/s; B. 3 m/s; C. 12 m/s;

Question

Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?
A. 4,28 m/s; B. 3 m/s;
C. 12 m/s; D. 6 m/s;

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-08-09T15:51:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:52:56+00:00

  Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ? A. 4,28 m/s; B. 3 m/s; C. 12 m/s; D. 6 m/s;

   
  đáp án là B

  0
  2021-08-09T15:53:19+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  Chuyển động của hòn bi khi rời khỏi mặt bàn coi như là chuyển động ném ngang với độ cao ban đầu h = 1,25 m và có tầm ném xa là L = 1,50 m.

  Áp dụng công thức tính tầm ném xa:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )