với vận tốc 42 km trên giờ để đến b cùng lúc đó một ô tô khác đi từ b đến A với vận tốc 45 km h hỏi hai ô tô gặp nhau vào lúc mấy giờ biết quãng đường

Question

với vận tốc 42 km trên giờ để đến b cùng lúc đó một ô tô khác đi từ b đến A với vận tốc 45 km h hỏi hai ô tô gặp nhau vào lúc mấy giờ biết quãng đường AB dài 130,5 km

in progress 0
Kinsley 12 phút 2021-09-13T07:32:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T07:33:37+00:00

      Tổng vận tốc hai xe là:

                  42 + 45= 87 km/h

      Thời gian hai ô tô gặp nhau là:

                  130,5 : 87 = 1,5 giờ

       Hai ô tô gặp nhau lúc:

                   thời gian bắt đầu + 1,5 giờ=……….

                   Đ/S:………………

  0
  2021-09-13T07:33:57+00:00

  Tổng vận tốc là :
  `42+45=87((km)/h)`

  Thời gian 2 xe gặp nhau là:

  thời gian bắt đầu `+(130,5:87)=`thời gian bắt đầu `+1,5h`

  đáp số :………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )