Vòng đời của sâu cuốn lá lúa.đặc điểm gây hại của sâu đục.bệnh đạo ôn đó tác nhân nào gây ra. @Thank all;)

Question

Vòng đời của sâu cuốn lá lúa.đặc điểm gây hại của sâu đục.bệnh đạo ôn đó tác nhân nào gây ra. @Thank all;)

in progress 0
Isabelle 2 năm 2021-08-22T14:27:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:28:22+00:00

  – Vòng đời của sâu cuốn lá lớn từ 32-40 ngày:

   + Thời gian trứng: 4 ngày

   + Thời gian sâu non: 18-19 ngày

   + Thời gian nhộng: 6-7 ngày

   + Thời gian bướm: 4-5 ngày

  – Sâu non đục vào các đốt thân của chồi và hoa làm chồi bị héo. Phần trên của thân cây hồ tiêu bị gãy và chết cây. Sâu gây hại trên trái làm trái có thể bị rụng sớm hoặc phát triển với kích thước nhỏ hơn bình thường. Sâu đục thân cái đục vào thân và tạo thành 1 lỗ nhỏ. Khi sâu cái đẻ trứng vào thân, lớp mô cây xung quanh lỗ đục trở nên sẫm màu và đen ngay lập tức sau vài giờ

  – Bệnh đạo ôn do nấm pyricularia grisea sacc, trước kia còn gọi là pyricularia oryzae cav

  0
  2021-08-22T14:28:31+00:00

  Vòng đời của sâu cuốn lá lúa?

  – Vòng đời của sâu cuốn lá lớn từ 32-40 ngày:

      + Thời gian trứng: 4 ngày.

      + Thời gian sâu non: 18-19 ngày.

      + Thời gian nhộng: 6-7 ngày.

      + Thời gian bướm: 4-5 ngày.

  Đặc điểm gây hại của sâu đục?

  – Sâu non đục vào các đốt thân của chồi và hoa làm chồi bị héo. Phần trên của thân cây hồ tiêu bị gãy và chết cây. Sâu gây hại trên trái làm trái có thể bị rụng sớm hoặc phát triển với kích thước nhỏ hơn bình thường. Sâu đục thân cái đục vào thân và tạo thành 1 lỗ nhỏ. Khi sâu cái đẻ trứng vào thân, lớp mô cây xung quanh lỗ đục trở nên sẫm màu và đen ngay lập tức sau vài giờ.

  Bệnh đạo ôn do tác nhân nào gây ra?

  – Bệnh đạo ôn do nấm Pyricularia grisea Sacc, trước kia còn gọi là Pyricularia oryzae Cav.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )