Vt một bài báo cáo dài khoảng 10 đến 15 dòng về tình hình dân cư xã hội đông nam á

Question

Vt một bài báo cáo dài khoảng 10 đến 15 dòng về tình hình dân cư xã hội đông nam á

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-07-30T03:28:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:29:52+00:00

                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                             BÁO CÁO
                                     Về tình hình dân cư xã hội Đông Nam Á

  Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường 
       Về tình hình dân cư xã hội ĐNÁ như sau:
    +   Đông Nam Á là khu vực có dân số đông 536 triệu người ( 2002).Mật độ dân trung bình tương đương với Châu Á và gấp hơn 2 lần so với thế giới.

    + Dân số tăng nhanh, đó là vấn đề kinh tế xã hội nghiêm trọng mà các nước cần phải quan tâm.    

    +Nơi đông dân : vùng ven biển, đồng bằng châu thổ thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất, sinh hoạt….

    + Thưa dân vùng nội địa, các đảo,…. 

    + Chính sách dân số tại khu vực Đông Nam Á được áp dụng khác nhau, tùy từng hoàn cảnh mỗi nước. Đối với nước đông dân, gia tăng dân số tự nhiên nhanh cần áp dụng chính sách hạn chế gia tăng dân số.
    +
    Ngôn ngữ được dùng phổ biến trong khu vực là : tiếng Anh, Hoa và Mã Lai
    Tuy vậy mỗi nước có những phong tục tập quán tín ngưỡng riêng tạo nên sự đa dạng trong văn hoá của khu vực

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )