Vù sao có giai đoạn gọi nước ta là thời kì độc lập

Question

Vù sao có giai đoạn gọi nước ta là thời kì độc lập

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-07-24T19:56:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:58:22+00:00

  Thời kì độc lập là thời kì ko có sự xâm lược của các nước theo mình nghĩ vậy

  0
  2021-07-24T19:58:24+00:00

  Theo mình

  Vì nước ta đã có được quyền bất khả xâm phạm của một đất nước, một quốc gia, một dân tộc bởi chính người dân sinh sống ở đó, có nghĩa là có chủ quyền tối cao “sự không phụ thuộc” từ cá nhân, tập thể, xã hội, quốc gia hay dân tộc nào vào cá nhân, tập thể, xã hội, quốc gia hay dân tộc khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )