Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân trẵn Tính số gà và chó KO CẦN GIẢI CX ĐC MIK CẦN ĐÁP ÁN

Question

Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân trẵn
Tính số gà và chó
KO CẦN GIẢI CX ĐC MIK CẦN ĐÁP ÁN

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-12-08T01:53:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  2
  2021-12-08T01:55:54+00:00

  Đáp án:

   14 con chó

  22 con gà

  Giải thích các bước giải:

   Nếu tất cả là chó thì tổng số chân là :

  36 x 4 = 144 ( chân )

  Số gà là : 

  ( 144 – 100 )  : 2 = 22 ( con )

  Số chó là :

  36 – 22 = 14 ( con )

  XIN CTLHN Ạ !!!!!!!!!!

  3
  2021-12-08T01:55:57+00:00

  Đáp án:

  Nếu tất cả là chó thì tổng số chân là :

  36 x 4 = 144 ( chân )

  Số con gà là : 

  ( 144 – 100 )  : 2 = 22 ( con )

  Số con chó là :

  36 – 22 = 14 ( con )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )