vừa gà vừa qué bó lại cho tròn ba mươi sáu con một trăm chân trẵn hỏi mấy gà , mấy qué, bác bán gà tên gì?

Question

vừa gà vừa qué bó lại cho tròn
ba mươi sáu con
một trăm chân trẵn
hỏi mấy gà , mấy qué, bác bán gà tên gì?

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-24T22:30:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:31:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  giả sử 36 con đều là con chó ,vậy có số chân là:

       4 x 36 =144(con)

  vậy dôi ra số chân là:

       144 -100 =44 (con)

  mỗi lần thay 1 con gà bằng một con chó thì dôi ra:

       4-2=2(chân)

  số lần thay hay số gà là:

       44:2=22(con)

  số chó là;

       36-22=14(con)

              đáp số: chó:14 con

                           gà: 22 con

   

  0
  2021-09-24T22:31:48+00:00

  Đáp án:22

   

  Giải thích các bước giải:Bài giải+ Gọi số gà là x ( Điều kiện x nguyên dương, x< 36)
  Thì số chó là 36 – x

  Số chân gà là 2x, số chân chó là 4 (36 – x)
  Tổng số chân là 100 nên theo bài ra ta có phương trình:
  2x + 4(36 – x ) = 100

  + Giải phương trình trên :
  2x + 4( 36 – x) = 100
  => x = 22

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )