Vua Minh Mạng căn cứ vào đâu-cơ sở nào- để chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ thừa thiên, cho vd cụ thể

Question

Vua Minh Mạng căn cứ vào đâu-cơ sở nào- để chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ thừa thiên, cho vd cụ thể

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-07-28T13:58:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T14:00:22+00:00

  Vua Minh Mạng căn cứ dựa theo đặc điểm vị trí địa hình, về vùng trọng phát triển kinh tế, nông nghiệp,sản xuất,… để dễ quản lý….

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-28T14:00:32+00:00

  Căn cứ dựa theo đặc điểm vị trí địa lý, canh tác ở mỗi vùng và truyền thống văn hóa giữa các vùng để phân chia…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )