Vua nào 7 tuổi lên ngôi Việc dân việc cả đời lo toang Mở trường thi chọn quan văn Lập Quốc Tử Giám luyện hàng danh nhân A. Lý Cao Tông B. Lý Anh

Question

Vua nào 7 tuổi lên ngôi
Việc dân việc cả đời lo toang
Mở trường thi chọn quan văn
Lập Quốc Tử Giám luyện hàng danh nhân
A. Lý Cao Tông B. Lý Anh Tông C. Lý nhân Tông D. Lý Thánh Tông

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-08-19T19:29:04+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:30:07+00:00

  C. Lý Nhân Tông

  CHÚC EM HỌC TỐT >< . CHO CHỊ XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT 

  0
  2021-08-19T19:30:33+00:00

  Vua nào 7 tuổi lên ngôi

  Việc dân việc cả đời lo toang

  Mở trường thi chọn quan văn

  Lập Quốc Tử Giám luyện hàng danh nhân

  ĐÁP ÁN:

  C. Lý Nhân Tông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )