Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu: A. ôn đới gió mùa B. cận nhiệt gió mùa C. nhiệt đới gió mùa D. xích đạo Tùy chọn 5

Question

Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu:
A. ôn đới gió mùa
B. cận nhiệt gió mùa
C. nhiệt đới gió mùa
D. xích đạo
Tùy chọn 5

in progress 0
Hadley 6 giờ 2021-10-24T01:07:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:08:50+00:00

  Đáp án: C

  Vote ạ

   

  0
  2021-10-24T01:08:52+00:00

   Đáp án : C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )