Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển qua chế độ nhiệt ,chế độ gió, nhiệt

Question

Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển
qua chế độ nhiệt ,chế độ gió, nhiệt độ trung bình năm của biển ,dòng biển

in progress 0
Eden 3 giờ 2021-09-07T12:52:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:54:06+00:00

  Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa:
  – Chế độ nhiệt: nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt là trên 23oC, biên độ nhiệt trong năm nhỏ.
  – Chế độ gió: trên biển Đông, gió hướng đông bắc chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4, các tháng còn lại ưu thế thuộc về gió tây nam.
  – Chế độ mưa: lượng mưa trên biển đạt 1100 – 1300mm/năm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )