Vùng đồng bằng sông cửu long ( tiếp theo ) 1. Nông nghiệp a. Sản xuất lương thực – là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm–… cả nước, giữ va

Question

Vùng đồng bằng sông cửu long ( tiếp theo )
1. Nông nghiệp
a. Sản xuất lương thực
– là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm……….. cả nước, giữ vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo ăn toàn lương thực của cả nước.
– Lúa được troòng nhiều ở các tỉnh ven sông………, sông……….
– ĐBSCL là vùng trồng cây ……………. lớn nhất nước ta.
2. công nghiệp
– tỉ trọng sản xuất công nghiệp còn thấp (chiếm……….%GDP toàn vùng)
V. các trung tâm kinh tế
…………… là trug tâm kinh tế lớn nhất vùng. Mỹ tho, Long xuyên, cà mau.

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-18T03:35:39+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:37:01+00:00

  1Nông nghiệp

  a. Sản xuất lương thực

   – là vùng trọng điểm sản xuất lương thực của cả nước ta giữ vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo ăn toàn lương thực của cả nước. .

  – Lúa được troòng nhiều ở các tỉnh ven sông hậu  , sôn. tiền 

  – ĐBSCL là vùng trồng cây  ăn quả  lớn nhất nước ta.

  2. công nghiệp

  – tỉ trọng sản xuất công nghiệp còn thấp (chiếm 20 .%GDP toàn vùng)

  V. các trung tâm kinh tế

  – thành phố Cần thơ  là trug tâm kinh tế lớn nhất vùng. Mỹ tho, Long xuyên, cà mau.

  Chúc bạn học tốt 

  0
  2021-09-18T03:37:05+00:00

  lớn nhất, Tiền, Hậu, lúa, 23%, Cần Thơ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )