Vườn rau của trường tiểu học phủ hà 2 có nửa chu vi là 250m. Tính số rau thu hoạch được biết rằng chiều rộng bằng 2/3 chiều dài và cứ 1m^2 thu hoạch đ

Question

Vườn rau của trường tiểu học phủ hà 2 có nửa chu vi là 250m. Tính số rau thu hoạch được biết rằng chiều rộng bằng 2/3 chiều dài và cứ 1m^2 thu hoạch được 5kg rau

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-28T15:26:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:27:22+00:00

                        bài giải

  ta có sơ đồ:

  Chiều rộng: |–|–|

  Chiều dài:    |–|–|–|       tổng:250m

  Theo sơ đồ,tổng số phần bằng nhau là:

         2+3=5(phần)

  Chiều rộng vườn rau là:

          250:5×2=100(m)

  Chiều dài vườn rau là:

           250-100=150(m)

  Diện tích vườn rau là:

          150×100=15000($m^2$)

  Số rau thu hoạch được là:

            15000:1×5=75000(kg)

                  Đáp số:75000kg

  0
  2021-09-28T15:28:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài vườn rau là:

       250 : (2+3) x 3 = 150(m)

  Chiều rộng vườn rau là:

      250 – 150 = 100(m)

  Diện tích vườn rau là:

     150 x 100 = 15000(m^2)

  Số rau thu hoạch được là:

     15000 : 1 x 5 = 75000 (kg)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )