“was not the first wife of Itzamnaaj Bʼalam and was from Calakmul” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

Question

“was not the first wife of Itzamnaaj Bʼalam and was from Calakmul” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-11-13T06:44:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:45:32+00:00

  không phải là vợ đầu tiên của Itzamnaaj Bʼalam và đến từ Calakmul

  $no$ $copy$

  0
  2021-11-13T06:45:43+00:00

  không phải là người vợ đầu tiên của Itzamnaaj Bʼalam và bà đến từ Calakmul.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )