We(play) football with my griend tomrow There (be) many trees in my school

Question

We(play) football with my griend tomrow
There (be) many trees in my school

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-11-20T00:32:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:34:03+00:00

  We will play football with my griend tomrow ( Vì có tomrow nên dùng thì tương lai )

  There are many trees in my school ( Trees là số nhiều nên dùng are )

  0
  2021-11-20T00:34:36+00:00

  Will play

  Are

  Tương lai đơn và hiện  tại đơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )