We ( travel ) = to Ha Noi tonight I often — ( wash) my clother

Question

We ( travel ) ………… to Ha Noi tonight
I often …….. ( wash) my clother

in progress 0
Faith 4 ngày 2021-12-05T07:34:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:35:57+00:00

  We ..will travel..  to Ha Noi tonight.

  I often ..wash.. my clother.

  0
  2021-12-05T07:36:23+00:00

  1.will travel

  2.wash 

  often : dấu hiệu thì hiện tại đơn 

  chủ ngữ là I → chia wash 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )