(what) about (put) (rubbish bins) (around) the schoolyard? A B C D (giải thích)

Question

(what) about (put) (rubbish bins) (around) the schoolyard?
A                   B            C              D
(giải thích)

in progress 0
Harper 5 tháng 2021-07-27T04:26:51+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:27:55+00:00

  Bạn kham thảo:

  B, put -> putting

  Giải thích:

  Công thức: What about + V-ing

  Ngoài ra ta có cụm từ: Put garbage: vứt rác

  0
  2021-07-27T04:28:07+00:00

  What about putting rubbish bins around the schoolyard?

  ⇒ Đáp án: A put -> putting

  – What about + Ving: câu đề nghị, đưa ra yêu cầu

  Dịch: Tại sao chúng ta không đặt thùng rác xung quanh sân trường ?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )